Oyun Terapisi

Çocukların oyunlarıyla tecrübeleri arasında güçlü bir ilişki vardır. Oyunlarında kullandıkları nesnelere, tecrübe ettikleri olayları ve duyguları,somut ya da sembolik olarak yansıtırlar. Yetişkinler kelimeler sayesinde iletişim kurarken çocuklar oyunlarıyla ve aktiviteleriyle bir şeyler anlatırlar.

Çocuğun doğrudan anlatmakta zorlandığı durumlarda kendi seçimine bırakılmış oyuncaklar kendini ifade edebilmekteki en büyük yardımcılarıdır.

Çocuk korku, kaygı, öfke ya da hayal kırıklıkları gibi duygularını ve yaşadığı olayları oyun ortamında tekrar yaratır. Oyun terapisinde bu tecrübeleri yeniden yapılandırma, anlamlandırma ve değiştirme şansına sahiptir. Duygularını tecrübe ve ifade etmeyi öğrenir, empati geliştirir, özgüveni artar, kabullenme duygusu gelişir.

Oyun terapisinin süresi çocuğun gelişim dönemi, olayın travmatik boyutu ve üzerinden geçen süre gibi birçok faktöre bağlı olarak değişmektedir.

Ailenin oyun terapisinde katkısı son derece önemlidir. Aile ile terapist arasında düzenli aralıklarla görüşmeler yapılır. Terapistin gerekli gördüğü durumlarda aile de oyun odasına davet edilebilir. Terapi dışında aileye, süreci atlatmakta yardımcı olacak önerilerde bulunulur.

Oyun Terapisinin Yardımcı Olacağı Psikolojik Problemlerden Bazıları Travma Sonrası Stres Bozukluğu
Anksiyete/Endişe
Dikkat eksikliği ve hiperaktivite (aşırı hareketlilik) bozukluğu
Impulsivite/dürtüsellik
Okuma bozuklukları
Sosyal içe kapanıklılık
Güven eksikliği/depresyon
Sebebi anlaşılamayan baş ve karin ağrıları
Boşanma sonrası adaptasyon sorunları